powrót na stronę główną ...

 

ARCHIWUM     STRONY

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby
leasingu operacyjnego (z opcją zakupu)"

 

szczegóły

Opublikowano 24.01.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej przez dostawcę energii
w dniu
 05.02.2018 r.
  od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :

Burkatów,  Bystrzyca Górna,  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej przez dostawcę energii
w dniu
 02.02.2018 r.
  od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :  Burkatów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej przez dostawcę energii
w dniu
 01.02.2018 r.
  od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :

Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  01.02.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1200  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody   do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Zakup odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony
 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 11.01.2018 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 22.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Świadczenie usług pocztowych na terenie Polski
z wyłączeniem powiatu świdnickiego
 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 11.01.2018 r.

 

Odpowiedź na zapytania z dn. 17.01.2018 r.     (.pdf)

Opublikowano 17.01.2018 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 19.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu świdnickiego

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 11.01.2018 r.

 

Odpowiedź na zapytania z dn. 17.01.2018 r.     (.pdf)

Opublikowano 17.01.2018 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 19.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Obsługa i bieżąca naprawa w zakresie instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych na obiektach eksploatowanych
przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 18.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 28.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Świadczenie usług pocztowych
na terenie powiatu i gminy Świdnica oraz Polski na rok 2018
 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 15.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 27.12.2017 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania  (plik  .pdf)

Opublikowano 29.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 15.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 27.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Badanie wody, popłuczyn i ścieków

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 14.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 21.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Transport odpadów o kodzie 190899 i 200304
wraz z czyszczeniem komór na przepompowniach ścieków
i oczyszczalniach na terenie gminy Świdnica
wraz z wywozem ścieków

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 14.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 21.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

o g ł a s z a

 

nabór na stanowisko :   GŁÓWNY  KSIĘGOWY

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 24.11.2017 r.

 

Informujemy,  że w dniu  02.01.2018 r.

BIURO  i  KASA

w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A  będą

N I E C Z Y N N E

Opublikowano 28.12.2017 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej

przez dostawcę energii w dniu  02.01.2018 r.

od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.12.2017 r.

 

Informujemy,  że w dniu  15.12.2017 r.

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą czynne do godz. 13.00

Opublikowano 12.12.2017 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  13.12.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 12.12.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  03.11.2017 r.

od godz.  830  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.11.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  19.10.2017 r.

od godz.  830  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Lutomi Małej  i  Lutomi Dolnej

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 18.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  11.10.2017 r.

od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  10.10.2017 r.

od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 09.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z awarią sieci energetycznej w dniu  06.10.2017 r.
wystąpiła

p r z e r w a    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny, Witoszów Górny,  Pogorzała
i  Modliszów

Planowane usunięcie awarii przez służby energetyczne
przewidywane jest
do godz.  1600

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  04.09.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Lutomi Dolnej

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.09.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  29.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  25.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Panków

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  16.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Makowice  od n-ru  1  do n-ru  24

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej
w dniu
  02.08.2017 r.
od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Wilków,  Niegoszów,

Wiśniowa,  Sulisławice,  Zawiszów 

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  02.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Krzczonów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej

przez dostawcę energii w dniu  27.07.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1600  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na oczyszczalni ścieków

w dniu 25.07.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Makowice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu 24.07.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Grodziszcze

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej

do pompowni wody w dniu  08.07.2017 r.

od godz.  1500  do godz.  1900  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Bystrzyca Górna  i  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W dniu   30.06.2017 r. trwa usuwanie awarii  na sieci wodociągowej
w Witoszowie Dolnym.
W związku z tym mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,  Pogorzała  i  Modliszów

Przewidywany czas usunięcia awarii :  godz. 1200

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 30.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  29.06.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,  Pogorzała  i  Modliszów

 

Aktualizacja :

W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych problemów technicznych
w trakcie prac - przerwy mogą wydłużyć się do godziny 1700.

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w okresie :   od  24.05.2017 r.   do  30.06.2017 r.

od godz.  2300  do godz.  500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 23.05.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu   16.06.2017 r.
od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  14.06.2017 r.

od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Grodziszcze

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 13.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w okresie :   od  05.06.2017 r.   do  09.06.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Bystrzyca Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   07.06.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   17.05.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Pszenno

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 15.05.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   18.04.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.04.2017 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  15.03.2017 r.  do  13.04.2017 r.
planowane  są  kontrole  nieruchomości  z  terenu  Boleścina

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 15.03.2017 r.

 

U W A G A   -    Z I M A  !!!

Zabezpiecz instalację wodociągową
i wodomierz przed mrozem  !!!

przeczytaj   . . .

 

Rada Nadzorcza Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
z/s w Bystrzycy Dolnej 55A,

działając z upoważnienia  Zgromadzenia Wspólników

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na "dobrowolne"
badanie sprawozdania finansowego
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z/s w Bystrzycy Dolnej 55A
 za 2016 rok w zakresie przedmiotowym zakreślonym w ustawie o rachunkowości
i normach badania ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami
w kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania za 2016 rok”, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 03.10.2016 roku do godz. 14°° na adres siedziby Spółki:
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,   Bystrzyca Dolna 55A,   58-100 Świdnica

Wyboru wykonawcy przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Zgromadzenie Wspólników Spółki

 

1. Zapytanie ofertowe  (plik .pdf)

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  (plik .doc)

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy  (plik .doc)

4. Oświadczenie  (plik .doc)

Opublikowano dn. 26.09.2016 r.

 

5. Zawiadomienie o wyniku  (plik .pdf)

Opublikowano dn. 12.10.2016 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  01.03.2017 r.  do  10.03.2017 r.
planowane  są  kontrole  nieruchomości  z  terenu  Jagodnika

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 23.02.2017 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  15.02.2017 r.  do  24.02.2017 r.  planowane  są
kontrole  nieruchomości  z  terenu  Grodziszcza  i  Krzyżowej

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 13.02.2017 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  01.02.2017 r.  do  10.02.2017 r.
planowane  są  kontrole  nieruchomości  z  terenu  Bystrzycy Dolnej

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 30.01.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   13.02.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Opoczka,  Makowice i  Bojanice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.02.2017 r.

 

 

ARCHIWUM  STRONY  DO ROKU  2017

powrót do góry ...                                                  powrót na stronę główną ...