Strona  GłównaObsługa  KlientaJakość  wodyCennik  usługFormularze

Akty  prawneO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony

 

 

1.

Ile kosztuje m3 wody i ścieków dla gospodarstw domowych ?

2.

Co to jest opłata abonamentowa i ile wynosi ?

3.

Gdzie zapłacić za fakturę wystawioną przez nasze przedsiębiorstwo ?

4.

 

Kiedy odczytywane będą wodomierze w poszczególnych miejscowościach :

-  w  styczniu  2018 r.  ?     

-  w  lutym  2018 r.  ?     

5.

Jak często rozliczani są Odbiorcy z terenu Gminy Świdnica za dostawę wody i odpro-
wadzanie ścieków ?

6.

Zasady związane z montażem tzw.  "wodomierza bezściekowego"   

 

 

1. Dla gospodarstw domowych od 01.01.2017 r. obowiązują ceny (z VAT) :

- 1 m3  wody  =  4,32 zł

- 1 m3  ścieków  =  7,95 zł    - cena uwzględnia dopłatę Gminy Świdnica  do 1 m3 ścieków
                                              dla gospodarstw domowych  w wysokości 2,02 zł

powrót do góry >>>

2. Opłata abonamentowa - opłata w zł na odbiorcę za okres rozliczeniowy, którą
odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu
za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyj-
nych oraz za jednostkę obsługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i za rozli- czenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT.

Stawki opłat abonamentowych wyszczególnione są w cenniku - wyciągu z taryf.

powrót do góry >>>

3. Fakturę za dostawę wody i odprowadzanie ścieków można zapłacić :

 

- inkasentowi bezpośrednio po wystawieniu faktury - bez opłaty prowizyjnej

 

- w kasie przedsiębiorstwa w Bystrzycy Dolnej nr 55A - bez opłaty prowizyjnej
   w dni robocze w godzinach :  730 ÷ 1400,

 

- przelewem na indywidualne konto ING Bank Śląski S.A. Oddział w Świdnicy - numer konta
  widnieje na każdej fakturze wystawionej po 1 stycznia 2015 r.


- gotówką w innych bankach, na poczcie, w instytucjach pośredniczących w przekazywaniu
  wpłat - na numer konta widniejący na fakturze (
wystawionej po 1 stycznia 2015 r.), za którą
  dokonywana jest wpłata

 

powrót do góry >>>

4. Harmonogram odczytów  I  2018 r.     

    Harmonogram odczytów  II  2018 r.     
 

powrót do góry >>>

5. Rozliczenia 1-miesięczne prowadzone są dla mieszkańców Słotwiny, Pszenna, Witoszo-
    wa Dolnego, Witoszowa Górnego, Grodziszcza i Krzyżowej a także Odbiorców ustalnych
    indywidualnie (głównie pobierających bardzo duże ilości wody lub odprowadzających
    bardzo duże ilości ścieków).
    Odbiorcy usług z pozostałych sołectw Gminy Świdnica rozliczani są w cyklu 2-miesięcz-
    nym i
odczyty wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych dokonywane są, w miarę możli-
    wości kalendarzowych, w równych 2-miesięcznych odstępach.

powrót do góry >>>