Zasady udzielania zamówień

                                                                                                    powrót na stronę główną

 

 

 

                                                 

Zapytanie ofertowe nr 9/POIS/2017 na zadanie pn.:

 

„Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej"

 

dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

s z c z e g ó ł y

 

Opublikowano w bazie konkurencyjności w dn. 13.10.2017 r. pod numerem 1061685

 

 

 

                                                 

Zapytanie ofertowe nr 8/POIS/2017 z dnia 17.08.2017 r.
na zadania pn.:

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie”

oraz

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”

 

dla projektu pn.:

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica"

s z c z e g ó ł y

 

Opublikowano w bazie konkurencyjności w dn. 17.08.2017 r. pod numerem 1049908

 

 

 

                                                 

Zapytanie ofertowe nr 7/POIS/2017 na zadanie pn.:

 

„Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej"

 

dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

s z c z e g ó ł y

 

Opublikowano w bazie konkurencyjności w dn. 14.08.2017 r. pod numerem 1044178

 

 

 

                                                 

Zapytanie ofertowe nr 5/POIS/2017 na zadania pn.:

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie”

oraz

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”

 

dla projektu pn.:

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica"

s z c z e g ó ł y

 

 

 

 

                                                 

Zapytanie ofertowe nr 4/POIS/2017 na zadanie pn.:

 

„Zadanie nr 6: Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie”

 

dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

s z c z e g ó ł y

 

 

 

 

                                                 

 

 

Przetargi  pozostałe  dotyczące  realizacji  projektu  pn.

 

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowj w gminie Świdnica"

 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie :

„Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2017"

 

szczegóły oferty  (plik  .pdf)

 

1. Projekt umowy dostawy   (plik  .pdf)

2. Załącznik nr 1 do umowy dostawy  -  oferta cenowa   (plik  .pdf)

3. Załącznik nr 2 do umowy dostawy  -  wymagane oświadczenia   (plik  .pdf)

4. Załącznik nr 3 do umowy dostawy  -  formularz cenowy   (plik  .pdf)

 

Opublikowano 02.02.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty    (plik  .pdf)

Opublikowano 15.02.2017 r.

 powrót na stronę główną